Arhivi Kategorije: Ljubljana

Člani komisij

Člani komisij:

Komisija za upravno pravne zadeve: Rupnik, Bak, Perme, Stegić, Virnik

Komisija za šport: Čuk, Pugelj, Pišek, Vrečar, Gasser, Janeš, Steiner, Gverič

Komisija za finančno računovodske zadeve: Nartnik, Špernjak, Žibert, Jager, Novak

Komisija za Kranjsko goro: Šantej, Stegić, Bevk, Drolc ­

Komisija za delovno pravne zadeve za področje UIKS-a: Bojan Krajnc, Djurdjica Bogdanov, Rok Lešek, Silva Kic, Zoran Remic, Jernej Padežnik

Predsedstvo SDP

PREDSEDSTVO SDP:

Predsednik SDP: Tomaž Virnik – Okrožno sodišče v Ljubljani

Podpredsednik SDP: Boban Stegić – Okrajno sodišče v Ljubljani-COVL

Sekretarka SDP: Karmen Jeraj – Okrajno sodišče v Ljubljani

Blagajnik SDP: Silva Kic – UIKS

Člani predsedstva SDP:

– Miha Zorec – Okrajno sodišče v Mariboru

– Metka Babič – Okrajno sodišče v Murski soboti

– Sabina Kern – Okrožno sodišče v Kranju

– Vesna Bak – Okrožno sodišče v Kopru

– Darko Zavrl – Okrožno sodišče v Slovenj Gradec

– Karmen Vran – Okrožno sodišče v Celju

– Andrej Slihthuber- Okrožno državno tožilstvo Murska Sobota

– Silva Kic – Zavod za prestajanji kazni, Povšetova 5

 

Člani izvršilnega odbora

Okrožno sodišče v Ljubljani – Irena Špernjak ­ OGS, Andrej Vrečar ­ delavnice, Miša Bevk ­ telefonistke, Tanja Drolc pravda, Helena Žavbi kazenski, Helena Gasser sodni register, Mojca Nartnik­ mladinsko kazenski oddelek, Dragica Jager ­ pravda, Marjana Črnič sodelavka za sodno upravo, Brigita Cankar ­snažilke, Mojca Pavačič ­ stečaj, Frančiška Uroševič ­ preiskava, Ana Stojc kazenski

Okrajno sodišče v Ljubljani – Božena Vidović ­ nepravda, Karmen Jeraj in Matej Šantej ­ izvršba, Petra Pugelj ­ kazenski, Natalija Žibert ­ prekrški, Boban Stegić ­ COVL (izvršba)

UIKS – Silva Kic ­

Delovno in socialno sodišče – Maja Pirnat

Višje sodišče v Ljubljani – Aleš Čuk

Vrhovno sodišče RS – Mateja Hribar

Upravno sodišče – Nataša Perme

Okrožno sodišče v Kranju – Sabina Kern

Okrožno sodišče v Kopru – Vesna Bak

Okrožno državno tožilstvo Murska Sobota – Andrej Slihthuber

Okrajno sodišče v Brežicah – Hedvika Unetič

Okrajno sodišče v Novi Gorici – Irena Mrakič