Arhivi Kategorije: Ljubljana

Predsedstvo SDP

PREDSEDSTVO SDP:

Predsednik SDP: Tomaž Virnik

Podpredsednik SDP: Boban Stegić, Anja Gulje

Sekretarka SDP: Karmen Jeraj

 Silva Kic – UIKS

Člani predsedstva SDP:

– Božica Micić – Okrožno sodišče v Kranju

– Vesna Kristan – Okrožno sodišče v Kopru

– Matej Skerlovnik – Okrožno sodišče v Slovenj Gradec

– Karmen Vran – Okrožno sodišče v Celju

– Andrej Slihthuber- Okrožno državno tožilstvo Murska Sobota

– Branko Gverič – ZPKZ Koper

Člani komisij

Člani komisij:

Nadzorni odbor SDP:

 • Matjaž Rahne – predsednik
 • Suzana Tršek
 • Jelka Todić

Komisija za upravno pravne zadeve SDP:

 • Borut Rupnik
 • Nataša Urbanc
 • Boban Steglić
 • Maša Sbrizaj

 

Komisija za šport SDP:

 • Aleš Čuk
 • Petra Pugelj
 • Andrej Vrečar
 • Helena Gasser
 • Teja Janeš
 • Katja Steiner
 • Branko Gverič

 

Komisija za finančno računovodske zadeve SDP:

 • Mojca Nartnik
 • Irena Špernjak
 • Natalija Žibert
 • Katja Krže
 • Katarina Novak

 

Komisija za Kranjsko goro SDP:

 • Tanja Drolc – predsednica
 • Boban Stegnić – upravnik
 • Miša Bevk – predaja ključev

Člani Komisije UIKS:

 • Silva Kic – GU
 • Branko Gverić – ZPKZ Koper
 • Robert Jovan – ZPKZ Celje

 

Člani komisije za Dedka Mraza SDP:

 • Katarina Novak
 • Tanja Drolc

Člani komisije za strokovne sodelavce:

 • Anja Gulje
 • Matej Skerlovnik
 • Maša Sbrizaj
 • Brigita Lenarčič

 

Člani IO-ja:

Okrožno sodišče v Ljubljani: Irena Špernjak – gospodarsko pravdni oddelek, Andrej Vrečar – delavnice, Miša Bevk – telefonistke, Tanja Drolc – pravdni oddelek, Helena Gasser – sodni register, Mojca Nartnik – mladinsko kazenski oddelek, Marjana Črnič – sodelavka za sodno upravo, Brigita Cankar – snažilke, Mojca Pavačič – stečajna pisarna, Ema Prosenc in Petra Pugelj – kazenski oddelek

Okrajno sodišče v Ljubljani: Karmen Jeraj – izvršilni oddelek, Božana Vidovič – izvršilni oddelek in nepravda, Natalija Žibert – prekrški, Boban Stegić, Katja Steiner, Teja Janeš – izvršilni oddelek COVL, Maša Sbrizaj – pravdni oddelek, Aleksander Mirt – kazenski oddelek

UIKS – Borut Vidmar

Delovno in socialno sodišče: Maja Pirnat

Višje sodišče v Ljubljani: Aleš Čuk

Vrhovno sodišče RS – Mateja Hribar

Upravno sodišče: Nataša Urbanc, namestnica Milena Šegan

Okrožno sodišče v Kranju: Božica Micić

Okrožno sodišče v Kopru: Vesna Kristan

Okrožno državno tožilstvo Murska Sobota: Andrej Slihthuber

Okrajno sodišče v Brežicah: Monika Ferenčak

Okrajno sodišče v Novi Gorici: Anica Rogelja