Arhivi Kategorije: Maribor

Člani Izvršilnega in Nadzornega odbora

Člani Izvršilnega in Nadzornega odbora

PREDSEDNK SINDIKATA; 

Miha Zorec
(Okrajno sodišče v Mariboru)
miha.zorec@sodisce.si

 

PODPREDSEDNICA SINDIKATA; 

Lucija Hercog Martinšek
(Okrajno sodišče v Mariboru)
lucija.hercog-martinsek@sodisce.si

 

ČLANI IZVRŠILNEGA ODBORA:

Zdravko Portenšlager
(Okrožno sodišče v Mariboru)
zdravko.portenslager@sodisce.si

 

Petra Sever
(Okrožno sodišče v Mariboru)
petra.sever@sodisce.si

 

Polona Zelenko
(Višje sodišče v Mariboru)
polona.zelenko@sodisce.si

 

Vladimir Heričko
(Okrožno sodišče v Mariboru)
vladimir.hericko@sodisce.si

 

Aleš Demšič
(Okrožno sodišče v Mariboru)
ales.demsic@sodisce.si

 

Rolanda Domajnko
(Okrožno sodišče v Mariboru)
rolanda.domajnko@sodisce.si

 

Eva Petrič
(Višje sodišče v Mariboru)

eva.petric@sodisce.si

 

Darko Novak
(Okrožno sodišče v Mariboru)

darko.novak@sodisce.si

 

Frešer Sandra
(Okrajno sodišče v Mariboru)
sandra.freser@sodisce.si

 

Biserka Berdnik
(Okrožno sodišče v Mariboru)
biserka.berdnik@sodisce.si

 

Milena Hojnik
(Okrajno sodišče v Mariboru)
milena.hojnik@sodisce.si

 

Galja Samastur
(Okrajno sodišče v Mariboru)
galja.samastur@sodisce.si

 

Tina Logožar
(Okrajno sodišče v Mariboru)
tina.logozar@sodisce.si

 

 

Simonka Korošec
(Okrajno sodišče v Mariboru)
simonka.korosec@sodisce.si

 

Mira Benkič
(Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici)
mira.benkic@sodisce.si

 

Roman Duh
(Okrajno sodišče v Lenartu)
roman.duh@sodisce.si

 

Darko Hidič – ?
(Okrajno sodišče v Murski Soboti
darko.hidic@sodisce.si

 

Vesna Furek                                           Silva Lešničar
(Okrožno sodišče na Ptuju)          (Okrajno sodišče na Ptuju)
vesna.furek@sodisce.si
                 silva.lesnicar@sodisce.si

Jernej Padežnik
(Mariborski zapori)
jernej.padeznik@gov.si

 

PREDSEDNICA NADZORNEGA ODBORA;

Silva Orovič Serdinšek
(Okrajno sodišče na Ptuju)
silva.orovic-serdinsek@sodisce.si

 

ČLANI NADZORNEGA ODBORA;

Metka Babič
(Okrožno sodišče v Murski Soboti)
metka.babic@sodisce.si

 

Jožica Krajner
(Okrajno sodišče v Mariboru)
jozica.krajner@sodisce.si