10 x desetletnih zahtev Sindikata delavcev v pravosodju leta 2018 !

Sindikat delavcev v pravosodju se, zaradi strogih omejitev pri izvedbi same stavke kljub velikem tokratnem stavkovnem valu, ni odločil za stavko, kar pa ne pomeni, da ne podpiramo ostalih stavkajočih, še manj pa, da nimamo svojih zahtev. Vlada pozablja na zaposlene  slovenskih zaporih, sodiščih, tožilstvih in državnem odvetništvu in se do nas že desetletje vede kot slaba mačeha.

Zato kot reprezentativni sindikat pozivamo zaposlene v slovenskih zaporih, sodiščih, tožilstvih in državnem odvetništvu, da se nemoteno na delovni proces (v času malice in s koriščenjem presežka ur) udeležimo shoda pravosodnih policistov, sklicanega za dne 24. januarja 2018 in se nato še večjem številu dne 14. februarja 2018 pridružimo shodu SVIZ-a v Ljubljani.

  1. Zvišanje osnovnih plač tarifnega dela Kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti RS z dne 16. 10. 2017.
  2. Sprejetje normativnega dela Kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti RS.
  3. Enakost med kolektivnim pogodbah in uredbami ter omogočanje uporabe njihovih primerljivih delovnih mest in ugodnejših pravil za zaposlene.
  4. Določitev jubilejne nagrade za 40 let dela v javnem sektorju.
  5. Enakovredno vrednotenje naših otrok starih do 15. leta, oziroma dan dopusta na omenjenega otroka.
  6. Regres za letni dopust v letu 2018 v višini 1.200,00 EUR bruto za vse zaposlene v javnem sektorju, katerih osnovna plača je nižja ali enaka minimalni plači.
  7. Možnost enakovredne uporabe in koriščenja državnih stanovanj in počitniški kapacitet.
  8. Možnost izobraževanja in študija ter posledično zagotoviti pogoje za napredovanje na zahtevnejše delovno mesto. Dodatek na presežek izobrazbe, kot je že ta določen za znanstveni magisterij in doktorat.
  9. Takojšnje sprejetje normativov in standardov za vse zaposlene v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij.
  10.  Povečanje kadrovskega načrta in takojšnja zaposlitev pravosodnih policistov, vzgojnih in tehničnih delavcev za nemoteno delovanje zavodov, v nasprotju s trenutnim stanjem, ko smo zaposleni preobremenjeni in se varnostni standardi prilagajajo številu zaposlenih.

( zmanjševanje števila pravosodnih policistov na oddelkih zavodov in spremstvih zaprtih oseb, omejevanje dopustov ipd)

                                                                                                     Predsednik SDP

Tomaž Virnik

Ljubljana, dne 12. 1. 2018