Obvestilo in pojasnilo sindikata v povezavi s stavko glede priprave sezname stavkajočih oseb!

Pravica do stavke je kot ustavna pravica, določena v 77. členu Ustave, ki dopušča zakonodajalcu, da omeji to pravico, če to zahteva javna korist, pri čemer mora upoštevati vrsto in naravo dejavnosti. V pravico do stavke tako lahko poseže le zakonodajalec z zakonsko določitvijo prioritetnih nalog, ki se morajo tudi v času stavke opravljati. Takšne določbe gre najdi tudi v 58. členu Zakona o sodiščih, ki javnim uslužbencem v času stavke nalaga opravljanje nujnih opravil, na katere ste že sami opozorili. V okvirih, v katerih je stavka dopustna in zakonito napovedana, pa nikakor v pravico do stavke ne sme posegati sam delodajalec.

Glede na to, da je pri javnih uslužbencih v sodstvu nemogoče delovni čas ločiti na del, ki se nanaša na opravljanje ne nujnih opravil in na tisti, v katerem se opravljajo nujna opravila, je Sindikat delavcev v pravosodju napovedal, da se bo stavka vršila na delovnih mestih na način, da bodo javni uslužbenci sicer opravljali svoje delo, vendar le v obsegu, ki je potreben za zagotovitev minimuma zahtevanih delovnih obveznosti. Ker vsi javni uslužbenci v času t.i. „tihe stavke“ svoje delovne obveznosti redno izpolnjujemo, le bolj temeljito, menimo, da je popolnoma neprimerna in nezakonita zahteva po pripravi seznama stavkajočih. Evidentiranje stavkajočih lahko pomeni oblikovanje seznama »črnih list« s strani delodajalca ter posledično pomeni nedopusten pritisk delodajalca na stavkajoče delavce in s tem kršitev ustavno varovane pravice do stavke.

 

Upoštevaje napovedan način stavke, je zato edino primerno, da se javijo (opredelijo, da ne stavkajo) le tisti zaposleni, ki ne stavkajo ali so na kak drugačen način upravičeno odsotni z dela (letni dopust, bolniška odsotnost …), vsi ostali delavci, ki se ne javijo oziroma opredelijo pri delodajalcu, so stavkajoči. Na ta način se prepreči, da bi se moral vsak posameznik pred delodajalcem izrekati, da je stavkajoči, in posledično izključi možnost, da bi delodajalec lahko pritisnil na delavca, da si premisli ali kako drugače izvajal povračilne ukrepe. Če dobi delodajalec seznam prisotnih na delu ali opravičeno odsotnih, ima vse potrebne podatke, da za čas stavke pravilno obračuna plačo. Ker vsi javni uslužbenci v času t. i. „tihe stavke“ svoje delovne obveznosti redno izpolnjujejo, se mora stavkajočim za čas stavke obračunati tudi »normalno« plačo, tj. je plačo, kot jo sicer obračunava za običajen delovni dan.

Stavkovni odbor Sindikata delavcev v pravosodju