Stavkovni sklep

SKLEP :

Stavkovni odbor soglasno sprejme sklep, da se že dne 28. 11. 2018 parafiran sporazum med SDP in Vlado RS ne podpiše in da se stavka v sodstvu za 3 mesece zamrzne.

Člani stavkovnega odbora sporočamo, da so se po parafiranju stavkovnega sporazuma na SDP začeli množično pisno in ustno obračati člani sindikata in zaposleni v dejavnosti sodstva, ki podpisu stavkovnega sporazuma nasprotujejo. Veliko nejevolje je bilo zaznati tudi na družbenih omrežjih in na komentarjih spletnih objav medijev. Glede na navedeno je stavkovni odbor dal na glasovanje, da se pretehta odločitev o dokončnem podpisu sporazuma. Opozarjamo, da Vlada RS ni popustila in uresničila niti ene stavkovne zahteve sindikata, da v sporazum ni želela vnesti nobene pisne zaveze, da bo dejansko uredila stanje v pravosodju, kljub temu, da je bila k temu večkrat pozvana.

V primeru podpisa stavkovnega sporazuma odpovemo nadaljnjemu odpravljanju anomalij, pri čemer pa je jasno, da zgolj s splošnim pasovnim dvigom te v sodstvu nikakor niso odpravljene. Iz vseh teh razlogov in ker nepodpis tega sporazuma ne ogrozi izpogajanega splošnega, pasovnega dviga plač v javnem sektorju, smo soglasno izglasovali, da se ga ne podpiše ter da se s stavko nadaljuje. Vendar se je Sindikat delavcev v pravosodju zaradi korektnega odnosa do Vlade RS, da se ji da možnost, da obljubljeno izpolni, odločil, da se stavka za 3 mesece zamrzne. V primeru nikakršnega napredka v tem času, bomo stavko zaostrili.

S spoštovanjem,

predsednik stavkovnega odbora SDP

Tomaž VIRNIK