Dvorci Madžarske in Budimpešta

Datum izleta: 05.04.2019 – 07.04.2019

Program izleta: Program izleta

Rok za prijave je do 05.03.2019, prijave zbira Aleš Čuk (031/488-462), na mail ales.cuk@sodisce.si

Turistična agencija SONČEK ob prijavi zahteva tudi datum rojstva, številko osebnega dokumenta, s katerim boste potovali in veljavnost tega dokumenta (od …. do ….).

Prijava je možna samo skupaj s predložitvijo potrdila o plačilu na TRR 61000-3080104397 Sindikata delavcev v pravosodju. Če se potrdilo o plačilu nanaša na več oseb, obvezno zraven napišite, na koga se nanaša.

Cena izleta za člane SDP je 150,00 EUR (prispevek sindikata je 50,00 EUR), cena za nečlane je 200,00 EUR.

Člani SDP ob prijavi nakažejo 75,00 EUR, drugi del 75,00 EUR pa do 01.04.2019. Nečlani ob prijavi plačajo celoten znesek 200,00 EUR.

Prijava je veljavna le, če bosta nakazana oba zneska.

VRAČILO VPLAČANEGA PRISPEVKA NI, ZAMENJAVO SI NAJDETE SAMI.