Solidarnostna pomoč

Spoštovani člani,

različna so mnenja in prepričanja sindikatov in Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS) ter drugih sindikalnih zvez glede tolmačenja aktualne zakonodaje v zvezi z izplačilom solidarnostnih pomoči zaradi naravne nesreče – epidemije.

Nekateri sindikati celo po terenu vodijo aktivnosti za včlanjevanje na podlagi vlaganja zahtevkov za izplačilo solidarnostnih pomoči zaradi naravne nesreče – epidemije. Najprej naj vam zagotovimo, da bi bili v primeru, če bi bili javni uslužbenci upravičeni do izplačila solidarnostne pomoči, tudi člani SDP upravičeni do 20 % višjega zneska solidarnostne pomoči, saj je tudi SDP podpisnik aneksa h KPND, ki to zagotavlja.

Vprašljivo pa je, ali bodo javni uslužbenci zaradi epidemije sploh upravičeni do solidarnostne pomoči. Po vsej verjetnosti se bo do tega predhodno opredelila Komisija za razlago KPND. Zahtevek za izplačilo solidarnostnih pomoči je potrebno vložiti v roku 60 dni po nastanku primera (naravne nesreče) iz 3. odst. 178. čl. ZUJF. 

Kljub navedenemu in upoštevajoč lastne presoje članov za vložitev zahtevka solidarnostnih pomoči smo za ta namen pripravili obrazec, v katerem je  navedena tudi obstoječa pravna podlaga.

Ostanite zdravi,

vaš sndikat

Solidarnostna pomoč obrazec