Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin – posodobljena informacija MDDSZ

Spoštovane kolegice in kolegi,

V prilogi vam pošiljam posodobljeno informacijo MDDSZ o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin.

Lep pozdrav

Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v posebnih okoliščinah_pos. inf. 16.4.2020