Sporočilo za javnost – Vložen kolektivni delovni spor glede izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah

Sporočilo za javnost

Dokument

Plačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah bo treba doseči preko sodišča_Sporočilo za javnost