Pravna zakonodaja ZDR

Predpise iz Zakona o Delovnih Razmerjih prav tako novega s dopolnitvami po ZDR-1 lahko od sedaj urejeno prebirate tudi na naši spletni strani. Sklopi so sestavljeni po vprašanjih in so dostopni s klikom na vprašanje. Zbrani so vsi najpogostejši primeri vprašanj.

po ZDR

POGODBA O ZAPOSLITVI
SKLENITEV POGODBE O ZAPOSLITVI
OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
POGODBA O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS
PLAČA
PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI
POGODBA O ZAPOSLITVI S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM
OSEBNI DOHODEK PLAČA
LETNI DOPUST
IZOBRAŽEVANJE NA DELOVNEM MESTU

po ZDR-1

LETNI DOPUST IN REGRES po ZDR1
KJUČNE SPREMEMBE po ZDR1
POGODBA O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS po ZDR1
VROČITEV ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI V SKLADU Z ZDR1