Člani izvršilnega odbora

Okrožno sodišče v Ljubljani – Irena Špernjak ­ OGS, Andrej Vrečar ­ delavnice, Miša Bevk ­ telefonistke, Tanja Drolc pravda, Helena Žavbi kazenski, Helena Gasser sodni register, Mojca Nartnik­ mladinsko kazenski oddelek, Dragica Jager ­ pravda, Marjana Črnič sodelavka za sodno upravo, Brigita Cankar ­snažilke, Mojca Pavačič ­ stečaj, Frančiška Uroševič ­ preiskava, Ana Stojc kazenski

Okrajno sodišče v Ljubljani – Božena Vidović ­ nepravda, Karmen Jeraj in Matej Šantej ­ izvršba, Petra Pugelj ­ kazenski, Natalija Žibert ­ prekrški, Boban Stegić ­ COVL (izvršba)

UIKS – Silva Kic ­

Delovno in socialno sodišče – Maja Pirnat

Višje sodišče v Ljubljani – Aleš Čuk

Vrhovno sodišče RS – Mateja Hribar

Upravno sodišče – Nataša Perme

Okrožno sodišče v Kranju – Sabina Kern

Okrožno sodišče v Kopru – Vesna Bak

Okrožno državno tožilstvo Murska Sobota – Andrej Slihthuber

Okrajno sodišče v Brežicah – Hedvika Unetič

Okrajno sodišče v Novi Gorici – Irena Mrakič