Bikefest

SDPP organizira za člane sindikata v okviru Bikefesta športno druženje na Pohorju v nedeljo, dne 25.8.2013.

Več informacij glede Bikefesta si preberite na spodnji povezavi:
http://bikefestival.si/nedelja/bikefest-ride.html
Sindikat za vse, ki se prijavijo na Bikefest vplača štartnino (velja samo za člane sindikata). Prijavite se lahko najkasneje do 22.7.2013.
Prijave pobira:
• Miha Zorec na int. 708 ali na mail: miha.zorec@sodisce.si

Ocena ustavnosti

Ustavno sodišče je v postopku za preiskus pobude Sindikata delavcev v pravosodju, Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Tomaž Virnik, na seji 24 maja 2012

sklenilo:

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 38. člena Zakona o delavcih v državnih organih (Urdani list RS, št 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 70/97 in 38/99) se zavrže.

Dokument Ocena ustavnosti