Ocena ustavnosti

Ustavno sodišče je v postopku za preiskus pobude Sindikata delavcev v pravosodju, Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Tomaž Virnik, na seji 24 maja 2012

sklenilo:

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 38. člena Zakona o delavcih v državnih organih (Urdani list RS, št 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 70/97 in 38/99) se zavrže.

Dokument Ocena ustavnosti