Poleg

KSJS poslanske skupine poziva k sprejetju amandmaja

KSJS POSLANSKE SKUPINE POZIVA K SPREJETJU AMANDMAJA NA ZIPRS1415

Konfederacija je pripravila amandma k 50. členu predloga Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015

Ljubljana, 14. oktobra 2013 – Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) je na vodje poslanskih skupin in predsedujoče Odborom Državnega zbora naslovila poziv za prevzem amandmaja k 50. členu predloga zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415). O sprejemu zakona bo parlament odločal na svoji prihodnji seji, rok za vlaganje amandmajev na predlagano besedilo pa se izteče 18. oktobra. KSJS je amandma pripravil zaradi možnosti napačnih interpretacij trenutno predlaganega 50. člena.

KSJS v dopisu poslancem predlaga črtanje drugega stavka prvega odstavka 50. člena predloga ZIPRS1415 in nadomestitev z novim besedilom: »Izhodišča za pripravo kadrovskega načrta morajo biti v skladu s 5. točko Stavkovnega sporazuma (Ur. l., št. 46, z dne 29. 5. 2013), ki predvideva, da se zmanjšanje števila zaposlenih doseže s selektivno in restriktivno politiko nadomeščanja javnih uslužbencev, ki jim preneha delovno razmerje. Zmanjšanje števila javnih uslužbencev pri posrednih uporabnikih proračuna iz pristojnosti predstojnika neposrednega uporabnika v obdobju januar 2014 – januar 2015 ne bo preseglo 1%.«

Obstoječe besedilo prvega odstavka 50. člena predloga ZIPRS1415 je namreč po oceni KSJS v najboljšem primeru vsaj nejasno, če ne kar zavajajoče. Pripravljavcem izhodišč za kadrovski načrt dopušča, da od vsakega posrednega proračunskega uporabnika posebej zahtevajo znižanje števila zaposlenih v obdobju januar 2014 – januar 2015 za en odstotek. Tako izhodišče bi bilo v nasprotju s Stavkovnim sporazumom (Ur.l., št. 46, z dne 29. 5. 2013), ki dopušča zmanjševanje števila zaposlenih le prek selektivnega in restriktivnega nenadomeščanja javnih uslužbencev, ki jim je prenehalo delovno razmerje. Zmanjševanje števila zaposlenih v javnem zavodu in odpuščanje iz poslovnih razlogov bi bilo v nasprotju z dogovorom. Skratka, kjer ni prenehanja delovnih razmerij zaradi upokojitve ali odhoda na delovno mesto izven javnega sektorja, tudi zmanjševanja števila zaposlenih ne more biti. Poskuse vsebinske razširitve razumevanja 5. točke Stavkovnega sporazuma je bilo zaznati že pri pripravi proračuna, zato je na zahtevo Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Ekonomsko-socialni svet 12. julija letos razpravljal o tej točki. Iz zapisnika omenjene seje je razvidno, da je minister dr. Virant potrdil, da dogovor ne omogoča odpuščanj iz poslovnih razlogov, da bi se doseglo znižanje enega odstotka pri posameznem posrednem proračunskem uporabniku.

Pravilnik o delovanju sindikata

Na spodnjih povezavah si lahko snamete pomembne dokumete iz delovanja Sindikata SDP.

 

Zapisniki

Apartma Kranjska gora – cenik

CENIK ZA KORIŠČENJE POČITNIŠKE KAPACITETE

KRANJSKA GORA – dvosobno stanovanje

 

 
cena med in po sezoni pred- in novoletni čas (24.12.2016 – 2.1.2017) zimske šolske počitnice (28.2.2017 – 4.3.2017)
člani SDP 25,00 EUR na dan 28,00 EUR na dan 28,00 EUR na dan
upokojenci 30,00 EUR na dan 33,00 EUR na dan 33,00 EUR na dan
člani pripojenih sindikatov 30,00 EUR na dan 33,00 EUR na dan 33,00 EUR na dan
novo prijavljeni člani 45,00 EUR na dan 53,00 EUR na dan 53,00 EUR na dan
turistična taksa(odrasli /otroci) 2 EUR/1 EUR na dan 2 EUR/2 EUR na dan 2 EUR/1 EUR na dan

 

Sindikat ni davčni zavezanec, zato se bodo vse dajatve obračunale z veljavno zakonodajo RS.

 

Ljubljana, 5.3.2015

Tomaž Virnik

Predsednik sdp

Člani IO Okrožnega sodišča v Slovenj Gradecu

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text css_animation=”right-to-left”]

Predsednik

Darko Zavrl
(Okrožno sodišče v Slovenj gradcu)
darko.zavrl@sodisce.si

 

Podpredsednica

Marjetica Javornik
(Okrožno sodišče v Slovenj gradcu)
marjetica.javornik@sodisce.si

 

Tajnica

Viktorija Breznik
(Okrožno sodišče v Slovenj gradcu)
viktorija.breznik@sodisce.si

 

Blagajničarka

Nataša Jamnik
(Okrožno sodišče v Slovenj gradcu)
natasa.jamnik@sodisce.si

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Člani Izvršilnega odbora Celje

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text css_animation=”left-to-right”]

PREDSEDNICA SINDIKATA; 

Karmen Vran
(Okrožno sodišče v Celju)
karmen.vran@sodisce.si

 

PODPREDSEDNIK SINDIKATA; 

Damijan Grobelnik
(Okrožno sodišče v Celju)
damijan.grobelnik@sodisce.si

ČLANI; 

Vesna Podbevšek
(
Okrajno sodišče v Celju)
vesna.podbevsek@sodisce.si

 

Vladka Ajlec Grobelnik
(
Okrajno sodišče v Celju)
vladka.ajlec-grobelnik@sodisce.si

 

Branko Lovrek
(
Okrajno sodišče v Celju)
branko.lovrek@sodisce.si

 

Zdenka Rep
(Okrajno sodišče v Žalcu)
zdenka.rep@sodisce.si

 

Branka Krajnc
(Okrajno sodišče v Velenju)
branka.krajnc@sodisce.si

 

Sonja Juvan
(
Okrajno sodišče v Velenju)
sonja.juvan@sodisce.si

 

Darja Cmok
(
Okrajno sodišče v Šentjurju)
darja.cmok@sodisce.si

 

Maja Popovič
(
Okrajno sodišče v Šentjurju)
maja.popovic@sodisce.si

 

Andrejka Jug
(
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah)
andrejka.jug@sodisce.si

 

Romana Sajovic
(
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah)
romana.sajovic@sodisce.si

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]