Arhivi Kategorije: Maribor

Člani Izvršilnega in Nadzornega odbora

Člani IO in Nadzornega odbora

PREDSEDNK SINDIKATA; 

Miha Zorec
(Okrajno sodišče v Mariboru)
miha.zorec@sodisce.si

 

PODPREDSEDNICA SINDIKATA; 

Lucija Hercog Martinšek
(Okrajno sodišče v Mariboru)
lucija.hercog-martinsek@sodisce.si

 

ČLANI IZVRŠILNEGA ODBORA:

Zdravko Portenšlager
(Okrožno sodišče v Mariboru)
zdravko.portenslager@sodisce.si

Petra Sever
(Okrožno sodišče v Mariboru)
petra.sever@sodisce.si

Mitja Gajser
(Zapori v Mariboru)
mgajser@gmail.com

Aleš Demšič
(Okrožno sodišče v Mariboru)
ales.demsic@sodisce.si

Silva Orovič Serdinšek
(Okrožno sodišče v Mariboru)
solva.orovic-serdinsek@sodisce.si

Eva Petrič
(Višje sodišče v Mariboru)

eva.petric@sodisce.si

Biserka Berdnik
(Okrožno sodišče v Mariboru)
biserka.berdnik@sodisce.si

Milena Hojnik
(Okrajno sodišče v Mariboru)
milena.hojnik@sodisce.si

Galja Samastur
(Okrajno sodišče v Mariboru)
galja.samastur@sodisce.si

Tina Logožar
(Okrajno sodišče v Mariboru)
tina.logozar@sodisce.si

Simonka Korošec
(Okrajno sodišče v Mariboru)
simonka.korosec@sodisce.si

Roman Duh
(Okrajno sodišče v Lenartu)
roman.duh@sodisce.si

Vesna Furek                                          
(Okrožno sodišče na Ptuju)         
vesna.furek@sodisce.si
                 

Metka Babič
(Okrožno sodišče v Murski Soboti)
metka.babic@sodisce.si