Dedek Mraz SDPP

Cin, cin, cin,
Cin, cin, cin,
zvončki pojejo
lep je ta božični čas,
ki prinaša zimo v vas …

Na sestanku IO SDPP je bilo sprejeto, da lahko starši zaposleni na sodišču, prijavite svoje otroke na obdaritev z dedkom mrazom. Prispevek za člana sindikata je enak lanskemu, torej 5 na otroka, za ostale 30. Prijavite lahko otroke, ki so 1. 1. 2019 dopolnili eno leto starosti in vse tiste, ki so ali bodo v tem letu (2019) dopolnili starost 8 let.

Prijave skupaj z denarnim prispevkom vrnite na Okrajno sodišče v Mariboru, Cafova ulica 1, soba P20, Maribor, najkasneje do 1. 12. 2019 skupaj s prijavnico. 

Obdaritev otrok bo v hotelu Piramida, dne 16.12.2019 ob 18. uri, kjer si bodo otroci ogledali predstavo in jih bo obiskal dedek mraz.

Kasnejši prevzem daril ne bo mogoč.

DEDEK MRAZ PRIJAVA 2019