Hišni red

HIŠNI RED

dvosobno stanovanje Kranjska Gora

1. Ključe z Napotnico – z obrazcem PD-2 in Poročilom o letovanju PD-3 ter Hišnim redom prevzamete pred nastopom koriščenja in vrnete (ključe in obrazec PD-3) v dveh delovnih dneh po koriščenju objekta, na sedežu Sindikata delavcev v pravosodju, Tavčarjeva 9 v telefonski centrali v pritličju, soba 42.

2. Prihod se vrši od 12.00 ure prvega dne. Odhod do 11.00 ure zadnjega dne.

3. Ob prihodu in ves čas bivanja morate v prostorih OBVEZNO UPORABLJATI COPATE, čevlje pa shranjevati v za to določenih prostorih ob glavnem vhodu.

4. Ob prihodu: Obrazec v knjigi gostov, ki se nahaja v stanovanju, obvezno oddajte na Policijsko postajo Kranjska Gora pri hotelu Kompas v Kranjski Gori – prijava začasnega bivališča, najkasneje v 12 urah od prihoda.

V knjigo pripomb, ki se nahaja v apartmaju, vpišite vse podatke in ugotovljene posebnosti ob pregledu stanja inventarja.

Za vsako spremembo ali poškodbo izpolnite obrazec PD-3 – Poročilo o letovanju in ga oddajte skupaj s ključi v dveh delovnih dneh od končanja počitnikovanja.

Vso nastalo škodo, katera je nastala v času koriščenja ali pri ugotovitvi eventualne razlike, morate vpisati v Pritožbo in oddati Komisiji za koriščenje, vzdrževanje in najem stanovanja v lasti SDP v roku 8 dni na naslov elektronske pošte: sindikat.sdp.apartma.kg@gmail.com oz. ob ugotovitvi škode javiti upravitelju, ki je Boban Stegić, na GSM 051/304-028.

V kolikor uporabljate električno ogrevanje, bojler in druge električne naprave preberite navodila za uporabo le-teh in jih ob zapustitvi objekta tudi izključite.

5. Obvezna je uporaba posteljnine (prevleke za odeje, prevleke za blazine in rjuhe), ki jo je potrebno prinesti s seboj.

UPORABA LEŽIŠČ BREZ POSTELJNINE NI DOVOLJENA.

6. V OBJEKTU NI DOVOLJENO IMETI DOMAČIH ŽIVALI.

7. V OBJEKTU JE STROGO PREPOVEDANO KADITI.

8. Med 22.00 in 7.00 uro morate vsi uporabniki skrbeti za mir in tišino, tako da ne bo nihče od stanovalcev moten pri počitku.

9. Apartma pospravljate in koristite uporabniki sami, zato ste ga dolžni redno vzdrževati v čistem in urejenem stanju. Čistila niso v objektu.

10. Ogrevanje je centralno električno, na peči v kuhinji priklopite obe stikali, nato pa na hodniku nastavite primerno temperaturo na termostatu.

11. Parkirišče je zagotovljeno pred blokom oz. na javnih parkiriščih.

12. Smuči in smučarska oprema se shranjuje v za to postavljenih omarah v kleti. Ključ je na obesku od vhodnih vrat.

13. OB ODHODU knjigo pripomb, mapo z navodili in knjigo gostov pustite na vidnem mestu. Izključite vse električne naprave. Ne puščajte odprtih oken, hrane v hladilniku ali omaricah. Apartma očistite tako, da gostje za vami ne bodo imeli pripomb in ga bodo z veseljem uporabljali.

14. Vsi najemniki apartmaja so dolžni striktno ločevati odpadke in jih odlagati v za to namenjene zabojnike na ekološkem otoku ob dvorani Vitranc. Ekološki otok je namenjen za steklo, papir in embalažo, ostale odpadke odlagajte v za to namenjene zabojnike pred blokom na naslovu Ledine 11.

Za dosledno upoštevanje hišnega reda se vam zahvaljujemo. Spoštujte našo skupno lastnino.

Želimo vam prijetno bivanje.

 Vaš SDP